Dzi?ki nam Państwa
produkty stan? si?
rozpoznawalne w Chinach

CheckOut2China

Nasze rozwi?zanie transgraniczne jest szybsze i korzystniejsze cenowo, ni? my?lisz.

Rynek e-commerce w Chinach jest w fazie gwa?townego wzrostu. Sta? si? ju? najwi?kszym na ?wiecie rynkiem, który zgodnie z prognozami b?dzie kontynuowa? swój silny rozwój. Je?eli jeste? markowym producentem lub przedsi?biorstwem handlowym, firma FIEGE daje ci szans? wkroczy? na ten rynek.

Transgraniczny handel e-commerce jest czynnikiem, który nap?dza wzrost handlu online w Chinach. Dla Ciebie oznacza to sprzeda? detaliczn? online prosto z Europy do chińskich klientów końcowych. Firma FIEGE zapewnia transport z europejskich magazynów do klientów, którzy s? oddaleni o 9000 km w zaledwie 4-8 dni.

 

Marki europejskie = jako??

Nasze do?wiadczenie twoim atutem

Transgraniczny handel e-commerce pomaga twoim klientom z Chin odnale?? jako?? dzi?ki zaanga?owaniu na rzecz jako?ci, która jest nieodzown? cech? europejskich produktów. Gwarancja oryginalnej europejskiej niezawodno?ci i trwa?o?ci jest dzisiaj powodem, dla którego Chińczycy kupuj? bezpo?rednio w kraju producenta.

?Chiński rynek online rozwija si? szybko, w indywidualnym tempie”, mówi? nasi eksperci FIEGE ds. e-commerce w Szanghaju. We wspó?pracy z naszymi europejskimi i azjatyckimi jednostkami handlowymi specjalnie opracowujemy odpowiednie kana?y sprzeda?y na podstawie naszej najlepszej praktyki za pomoc? takich platform jak Tmall i JD.com, a tak?e niezale?nych sklepów internetowych.

 

男女做爰高清免费视频