Start Up At Fiege

Jeste? ?wie?o upieczonym absolwentem?

Szukasz kierunków rozwoju zawodowego?
Trafi?e? na idealn? ofert?!

Stworzyli?my program w?a?nie dla Ciebie – uszyty na miar? najlepszych talentów. Chcemy zaoferowa? Ci p?atny 12 miesi?czny sta? w podczas którego b?dziemy szlifowali Twój potencja? tak, aby? ju? w niedalekiej przysz?o?ci móg? zasili? kadr? naszych mened?erów lub ekspertów.

Nasza oferta jest dla Ciebie, je?eli

 • kończysz studia i zastanawiasz si? co dalej
 • masz umiej?tno?ci analityczne, a wyci?ganie
  wniosków przychodzi Ci z ?atwo?ci?
 • szukasz miejsca, gdzie b?dziesz móg? si? rozwija?
 • widzisz siebie jako eksperta bran?y logistycznej
 • lubisz podejmowa? ryzyko
 • znasz pakiet office, zw?aszcza Excel i Power Point
 • swobodnie komunikujesz si? w j?zyku angielskim
 • posiadasz prawo jazdy oraz jeste? mobilna/mobilny i gotowa/gotowy?do
  czasowych zmian miejsca zamieszkania

Oferujemy

 • umow? o prac?
 • 12 miesi?czny p?atny sta? realizowany na terenie ca?ej Polski
 • zakwaterowanie w miejscach realizacji projektów, poza miejscem zamieszkania
 • poznanie procesów operacyjnych
 • wspó?prac? z ekspertami
 • wsparcie na ka?dym etapie wspó?pracy
 • program mentoringowy
男女做爰高清免费视频