Zajmujemy si?
uzupe?nianiem zapasów

Zoptymalizowana i dostosowana do klienta

Logistyka towarów konsumpcyjnych gwarantuj?ca satysfakcj?

Nieprzerwana dost?pno?? produktów, szybkie uzupe?nienie pó?ek u klientów oraz sprawna odpowied? na zmienny popyt –dynamiczne rynki stanowi? du?e wyzwanie. Nasze wieloletnie do?wiadczenie w po??czeniu z maksymaln? elastyczno?ci? to odpowied? na twoje potrzeby. W ka?dym czasie i nieprzerwanie pozostajemy do dyspozycji.

?ywno??, napoje czy artyku?y gospodarstwa domowego to tylko przyk?ady towarów, trafiaj?cych w miejsce przeznaczenia dzi?ki dzi?ki naszym specjalistycznym rozwi?zaniom spa?niaj?cym wszystkie wymogi na potrzeby pe?nej gamy szybkozbywalnych towarów konsumpcyjnych. Dysponujemy ponad 500 000 m2 przestrzeni magazynowej i przy pomocy 2500 naszych pracowników gwarantujemy, ?e pó?ki naszych klientów s? na bie??co zape?niane.

Pocz?wszy od logistyki produkcji i zakupów, przez logistyk? procesów wewn?trznych, po dystrubucj? towarów – oferujemy wszystkie te us?ugi z jednego ?ród?a. Jeste?my skuteczni jako element twojego ?ańcucha dostaw. Nasze portfolio dostosowanych us?ug obejmuje koncepcje logistyczne dostosowane do specyficznych wymogów. Prosimy o kontakt celem konsultacji.

Nasi partnerzy

男女做爰高清免费视频