Fiege E-com North

DO??CZ DO NASZEJ PACZKI !

w Centrum Dystrybucyjnym Zalando Lounge

Witaj w FIEGE!

Grupa FIEGE jest jednym z najwi?kszych dostawców zintegrowanych us?ug logistycznych w Europie. W Polsce jeste?my obecni od ponad 20 lat, a z naszych innowacyjnych rozwi?zań korzystaj? znane, europejskie i ?wiatowe marki z bran?y modowej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i dóbr konsumenckich.

Co nas ??czy z Zalando?

Potrzeba pracy sporej grupy osób, by modne ubrania i dodatki trafi?y do klientów najwi?kszego w Europie klubu zakupowego Zalando Lounge,?nale??cego do platformy Zalando, z któr? FIEGE wspó?pracuje od wielu lat. To mi?dzy innymi dzi?ki naszej codziennej pracy Zalando gwarantuje?ponad 26 milionom?swoich klientów w Europie obs?ug? zamówień na najwy?szym poziomie i przede wszystkim na czas! W 2019 roku, w Ameryce k. Olsztynka, razem z?Zalando Lounge?otworzyli?my kolejne centrum?logistyczne, w którym zatrudniamy ju? ponad 800 osób.

 

Masz pytania lub chcesz z nami pracowa? – zadzwoń prosz? ??

Dzia? rekrutacji – numer 695-440-222

 

Zobacz wi?cej informacji o nas na naszym landing page:

praca.ameryka30.pl/

Do??cz do naszego zespo?u ju? teraz!

Je?li dzi? nie znalaz?e? ofert pracy dla siebie, a interesuje Ci? praca w naszym zespole,?wype?nij i wy?lij formularz aplikacji spontanicznej. Rozwa?ymy Twoj? kandydatur?, w przypadku pojawienia si? kolejnych ofert pracy zwi?zanych z Twoimi kwalifikacjami.

 


Fiege E-com North

Ameryka 30 ko?o Olsztynka
Centrum Dystrybucyjne Zalando Lounge

 

Dzia? HR: Rekrutacja i Rozwój

[email protected] lub [email protected]
+48 695?440 222
Poniedzia?ek- pi?tek, 08:00 – 16:30

 

Dzia? HR: Kadry i P?ace

+48 895 500 288
Poniedzia?ek- pi?tek, 08:00 – 16:30

 

Dzia? Transportu:

Biuro Roz?adunek (Unload)
+48 895 500 388
Biuro Za?adunek (Shipping)
+48 895 500 684

男女做爰高清免费视频